Bendroji ir privalomoji informacija

„MC-Bauchemie“ į jūsų asmeninių duomenų apsaugą žiūri labai rimtai. Jūsų asmeninius duomenis laikome konfidencialiai ir laikantis įstatymų numatytų duomenų apsaugos nuostatų bei šios privatumo politikos.

 

Atsakinga šalis

Už šios svetainės turinį atsakinga šalis yra:

„MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG“

Müllerstraße 1-8

46238 Botropas

Vokietija

Telefonas: +49 (0) 2014 101-0

Faks. +49 (0) 2014 101-400

El. p.: info(a)mc-bauchemie.de

Duomenų apsaugos pareigūnas

Mūsų įmonėje duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas asmuo yra:

Andreas Kuczera

MC Grupės Duomenų apsaugos pareigūnas

Telefonas: +49 (0) 20 41 101-0

Faks. +49 (0) 20 41 101-400

El. p.: dsb(a)mc-bauchemie.de

Duomenų rinkimas mūsų internetinėje svetainėje

 

Slapukai (angl. cookies)

Kai kuriuose iš mūsų svetainės puslapių yra naudojami slapukai. Slapukai jūsų kompiuteriui nekenkia ir juose nėra jokių virusų. Jie padeda padaryti mūsų svetainę patogesne naudoti, efektyvesne ir saugesne. Slapukai – tai nedideli tekstiniai dokumentai, kuriuos jūsų naršyklė išsaugo jūsų kompiuteryje.

Daugelis mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „seanso slapukai“. Jūsų apsilankymui pasibaigus, jie yra automatiškai ištrinami. Kiti slapukai lieka jūsų įrenginio atmintyje tol, kol juos ištrinsite patys. Šie slapukai padeda atpažinti jūsų naršyklę jūsų kito apsilankymo metu.

Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji informuotų jus apie slapukų naudojimą – taip kaskart galėsite nuspręsti, ar juos priimti, ar ne. Atitinkamai, jūsų naršyklė gali būti nustatyta tam tikromis sąlygomis automatiškai priimti slapukus arba visuomet juos atmesti, arba automatiškai ištrinti naršyklę uždarius. Slapukų atmetimas gali turėti įtakos šios internetinės svetainės funkcionalumui.

Elektroninei komunikacijai arba tam tikros funkcijoms atlikti būtini slapukai, kuriuos norite naudoti yra išsaugomi pagal BDAR 6 str. 1 (f) paragrafą. Svetainės valdytojas yra teisėtai suinteresuotas išsaugoti slapukus, kad būtų galima užtikrinti optimizuotas paslaugas be techninių klaidų. Jei saugomi ir kiti slapukai (pavyzdžiui, jūsų naršymo įpročius analizuojantys slapukai), šioje privatumo politikoje jie bus traktuojami kitaip.

Perdavimas trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės ribų yra neplanuojamas (išskyrus slapukų iš išorinių komponentų atveju, kas yra aiškiai pažymima).

 

Serverio žurnalo failai

Mes automatiškai renkame ir saugome jūsų naršyklės mums automatiškai perduodamą informaciją taip vadinamuose serverio žurnalo failuose mūsų teisėtų interesų pagrindais (BDAR 6 str., 1 p.). Tai yra:

-Naršyklės tipas ir versija

-Naudojama operacinė sistema

-URL nuoroda

-Susisiekiančio kompiuterio pagrindinis kompiuteris

-Serverio užklausos laikas

-IP adresas

Šie duomenys nebus susieti su kitų šaltinių duomenimis. Serverio žurnalo failai yra saugomi iki 7 dienų ir tuomet ištrinami. Duomenys yra saugomi saugumo sumetimais, pvz. išaiškinti piktnaudžiavimo atvejams. Jei duomenų prireikia įrodymams, tokie duomenys nebus ištrinami tol, kol incidentas nebus galutinai išaiškintas. Tuo laikotarpiu apdorojimas yra apribojamas.

 

Susisiekimo formos

Prireikus su mumis susisiekti, siūlome savanoriškai pasinaudoti susisiekimo forma. Kartu su susisiekimo forma renkame asmeninius duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefono numeriai, el. pašto adresai), jūsų žinutės pavadinimą ir turinį bei kokie lankstinukai jums yra reikalingi.

Šiuos duomenis naudojame atsakyti į jūsų klausimus. Apdorodami duomenis, turime teisėtą interesą atsakyti į jūsų užklausas (BDAR 6 str. 1(f) p.). Be to, mums privaloma laikyti duomenis pagal komercinius ir fiskalinius reglamentus (BDAR 6 str. 1 (c) p.).

Duomenys perduodami mūsų svetainės publikavimo paslaugos tiekėjui, kuris prižiūri svetainę mūsų vardu. Trečiosioms šalims duomenys neperduodami. Planuojame pasilikti aukščiau įvardintus duomenis 10 dienų ir tuomet juos ištrinti. Perdavimas trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės ribų neplanuojamas.

 

Google Analytics

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ interneto svetainės analizės paslauga. Ji valdoma „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus. Tai yra jūsų kompiuteryje išsaugomi tekstiniai dokumentai, kuriais galima analizuoti jūsų naudojimąsi svetaine. Slapuko surenkama informacija apie jūsų naudojimąsi ta svetaine yra dažniausiai perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten saugoma. „Google Analytics“ slapukai saugomi pagal BDAR 6 str. 1(f) p. Svetainės administratorius turi teisėtą interesą analizuoti vartotojų elgesį siekiant patobulinti savo svetainę ir jos reklamą.

 

IP anonimizavimas

Šioje svetainėje naudojame IP anonimizavimo funkciją. Europos Sąjungoje ar kitose Europos ekonominės erdvės Sutarties šalyse „Google“ prieš perduodant į JAV jūsų IP adresą sutrumpins. Tik išimtinais atvejais IP adresas į „Google“ serverį JAV siunčiamas pilnas ir trumpinamas ten. „Google“ šią informaciją naudojasi šios svetainės operatoriaus vardu įvertinti jūsų naudojimąsi svetaine, sudaryti ataskaitoms apie veiklą svetainėje bei operatoriui teikti kitas su veikla svetainėje ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. Jūsų naršyklės „Google Analytics“ perduodamas IP adresas nebus siejamas su jokiai kitais „Google“ turimais duomenimis.

Naršyklės papildinys

Galite išvengti šių slapukų išsaugojimo savo naršyklėje pasirinkę atitinkamus nustatymus. Tačiau, norime pabrėžti, kad taip padarę galite negalėti naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Jūs taip pat galite neleisti slapukų sugeneruotų duomenų apie jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) perduoti „Google“ bei jų apdoroti „Google“ paspausdami šią nuorodą bei parsisiųsdami ir įsidiegdami naršyklės papildinį:

Prieštaravimas duomenų rinkimui

Galite neleisti „Google Analytics“ rinkti jūsų duomenų paspaudę šią nuorodą. Išeigos slapukas bus nustatytas neleisti rinkti jūsų duomenų būsimų jūsų apsilankymų šioje svetainėje metu.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ apdoroja vartotojų duomenis, galite rasti „Google“ privatumo politikoje:

Renkamų duomenų apdorojimas

Su „Google“ sudarėme mūsų duomenų tvarkymo sutartį ir, naudodamiesi „Google Analytics“ visapusiškai laikomės griežtų Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimų.

 

YouTube

Mūsų internetinėje svetainėje naudojami „Google“ valdomo „YouTube“ papildiniai. Puslapių operatorius yra „YouTube LLC“, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV. Jei apsilankėte viename iš mūsų puslapių, kuriuose naudojamas „YouTube“ papildinys, užmezgamas ryšys su „YouTube“ serveriais. „YouTube“ serveris yra informuojamas, kokiuose puslapiuose apsilankėte. Jei esate prisijungę prie savo „YouTube“ paskyros, „YouTube“ leis jums tiesiogiai susieti savo naršymo įpročius su savo asmenine paskyra. To galite išvengti atsijungę nuo savo „YouTube“ paskyros. „YouTube“ naudojamas padaryti mūsų internetinę svetainę patrauklesne. Tai sudaro mūsų teisėtą interesą pagal BDAR 6 str. 1(f) p. Daugiau informacijos apie vartotojų duomenų apdorojimą galima rasti „YouTube“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Sutikimo su jūsų duomenų apdorojimu atšaukimas

Kai kurie duomenų apdorojimo veiksmai yra galimi tik turint jūsų aiškų sutikimą. Savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Pakanka neformalaus el. laiško su prašymu. Iki jūsų prašymo apdoroti duomenys vis dar gali būti legaliai apdorojami.

 

Teisė teikti ieškinius reguliavimo institucijoms

Duomenų apsaugos įstatymų pažeidimo atveju, nukentėjusysis asmuo gali pateikti ieškinį kompetentingoms reguliavimo institucijoms. Kompetentinga reguliavimo institucija su duomenų apsauga susijusiems reikalams yra:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, Düsseldorf.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę pareikalauti, kad jūsų duomenys, kuriuos apdorojame su jūsų sutikimu arba laikantis sutarties, būtų automatiškai pateikiami jums arba trečiajai šaliai standartiniu, mašininiu įrenginiu perskaitomu formatu. Jei jums reikalingas tiesioginis duomenų perdavimas kitai atsakingai šaliai, tai bus atliekama tik tiek, kiek tai yra techniškai įmanoma.

 

Informacija, taisymas, blokavimas, trynimas

Kiek tai yra leidžiama BDAR 15 str., jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie bet kokius saugomus jūsų duomenis. Jūs taip pat turite teisę pareikalauti, kad tie duomenys būtų ištaisyti, blokuojami arba ištrinami.

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123